Elävät kylät -hanke

Elävät kylät -hanke

Hankkeen nimi: Elävät kylät – Kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi
Toiminta-aika: toukokuu 2017 – lokakuu 2019
Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020, Leader Peräpohjola

Elävät kylät – kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014 – 2020 ja erityisesti sen painopistealueita: Toiminnallinen yhteisöllisyys ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Hanke toteuttaa Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2014 – 2017 sen arvoja, visiota ja päämäärää. Tavoitteena on innostaa kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja perustaa tarvelähtöisesti uusia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kylille. Samalla tavoitellaan uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan. Hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistyötä; kylillä jo toimivien ja rekrytoitavien uusien vapaaehtoisten kulttuurista osaamista vahvistetaan hankkeen aikana. Näin vapaaehtoisten osaaminen jää kylien yhteisöjen käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Rovaniemi on pinta-alaltaan suuri kaupunki, jossa palvelut ja toiminta keskittyvät yhä enemmän keskusta-alueen tuntumaan. Elävät kylät -hankkeen tavoitteisiin kuuluu Rovaniemen reunakylien asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, maaseutua asuttavien ikäihmisten kotona asumisen ja arjessa jaksamisen tukeminen ja lisäksi nuoremman väen aktivoiminen yhteiseen toimintaan kylillä. Nuoria pyritään saamaan mukaan esimerkiksi kohtaamispaikkatoimintaan kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan myötä.

Yhteistyötä kehitettäessä kylien alueella hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa Rovaniemen Neuvokkaan laajaa kumppanuusverkostoa järjestöjen ja kunnan kanssa sekä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Aurinkopuro Oy:n kanssa ikäihmisille suunnattua tarinarentoutus-konseptia. Hankkeen mittaan kootaan yhdessä tekemisen ja kokemusten kautta nousseista parhaista toimintamuodoista mm. vapaaehtoisten ja yhdistysten käyttöön kulttuurityökalupakki, jota pystytään hyödyntämään ja monistamaan eri kylille tai kaupunginosiin. Työkalupakki tehdään sekä paperisena että digitaalisena versiona. Hankkeen aikana järjestetään messutapahtumia, työpajoja ja vapaaehtoistyöhön liittyviä infotilaisuuksia kylillä.

Toiminnan aikana juurrutetaan kulttuurista vapaaehtoistyötä pysyväksi hyvinvointia ja viihtyvyyttä ylläpitäväksi toiminnaksi kylien alueelle. Näin ehkäistään kylien autioitumista ja tuetaan alueen kaiken ikäisiä asukkaita.

Lisäksi voit seurata hankkeen kuulumisia blogista täällä.

Elävät kylät -hankeessa toteutettiin esittelyvideo matalan kynnyksen kohtaamispaikoista, johon voit tutustua tässä linkissä. Video on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston 3. vuoden audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa toteutettiin Kulttuurinen työkalupakki, jonka löydät tästä linkistä.

 

leader_logo_kuvakaappauslippu-maaseuturahasto-isoleader-logo-rgb-eu-iso