Järjestötalo

Talon toimijat

Lapin Allergia- ja Astmayhdistys Ry

Toiminta ajatuksena on allergioita ja astmaa sairastavien elämänlaadun tukeminen. Tarjoamme ennaltaehkäisevää ohjausta, tietoa ja vertaistukea. Toimintamme pyrkii edistämään terveitä elämäntapoja ja terveellistä elinympäristöä.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8 3.krs
96100 Rovaniemi
puh: 016 310 696
lapinallergia(at)gmail.com
http://lappi.allergia.fi/

Lapin vihreät

Lapin Vihreät ry on Lapin vaalipiirin Vihreiden piiriyhdistys. Alueellamme toimii viisi paikallisyhdistystä sekä Lapin Vihreät naiset ja Lapin Vihreät nuoret ja opiskelijat.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8, 3. krs
96100 Rovaniemi
Toiminnanjohtaja: Tarja Pasma
045 138 3991
tarja.pasma(at)vihreat.fi
http://yhdistykset.vihreat.fi/lapin.vihreat/

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää, julkaisutoimintaa ja kehittämistoimintaa, harjoittaa tutkimustoimintaa ja antaa neuvontaa.

Yhdistys edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8 2.krs
96100, Rovaniemi
info(at)lappilaiset.fi
puh. 040 163 4890

Toiminnanjohtaja:
Mervi Kestilä
puh. 040 689 5910
mervi.kestila(at)lapinsote.fi

http://www.lappilaiset.fi/fi/lapin-sosiaali-ja-terveysturvayhdistys/

MoniNet Monikulttuurikeskus

Rovalan Setlementin Monikulttuurikeskus sijaitsee järjestötalon 2. kerroksessa. MoniNetin toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ajankohtaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Lisää tietoa MoniNetin www-sivustolta: http://moninet.rovala.fi/moninet/

Yhteystiedot:
Kansankatu 8, 2.kerros
96100 Rovaniemi
p. 040 559 6564

Seija Matero
MoniNetin esimies
puh. 040 555 4287
seija.matero(at)rovala.fi

Anne Aspelund
KOTI-toimintojen vastaava/ henkilöstövastaava
Puh. 040 555 4296
anne.aspelund(at)rovala.fi

Rovaniemen Neuvokas

Rovaniemen Neuvokas on yli 50 järjestön yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustatahona on vuodesta 1995 toiminut Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry. Neuvokas vastaa Suomen pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 vapaaehtoisen hyvinvoinnista sekä järjestötalon koordinaatiosta että matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste, Järjestöpiste JOIKUn toiminnasta.

Yhteystiedot:
Rovaniemen Neuvokas
p. 016 356 0337 ja 016 356 0292
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)rovaniemenneuvokas.fi
info(at)rovaniemenneuvokas.fi
www.järjestötalo.fi

Toiminnanjohtaja Suvimaria Saarenpää
p. 040 0350 978
Toimistosihteeri-ohjaaja Anneli Juottonen
p. 040 529 6800
Toiminnanohjaaja Maarit Karhumaa
p. 040 860 4645
Ohjaaja Elina Vieno
p. 040 0821 950
Asiakaskoordinaattori Riikka Wikström
p. 040 0246 210
Järjestöavustaja  Satu Törmi
p. 040 0514 510
jarjestoavustaja(at)rovaniemenneuvokas.fi

Elävät Kylät -hanke
Kulttuurisen vapaaehtoistyön kehittäjä
Sanna-Mari Suopajärvi
p. 044 2414 508
sanna-mari.suopajarvi(at)rovaniemenneuvokas.fi

 

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja jäseniä yhdistyksellä on Lapin kaikista kunnista.  Toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentotilaisuuksia, vertaistukitoimintaa ja keskustelutilaisuuksia, virkistystä jäsenilleen sekä harjoittaa tiedotustoimintaa mediassa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliiton jäsenjärjestö ja toimii sen ja muiden potilasjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa yhteistyössä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on saanut STEA:lta rahoituksen projektin KERRO JA KUUNTELE –  Asiantuntijatietoa ja vertaistukea kilpirauhaspotilaille ja heidän läheisilleen sekä kokemustietoa terveydenhuoltoon vv. 2017 – 2019.

Projektin yhteystiedot:
Kansankatu 8, 2. krs
96100 Rovaniemi
projektikoordinaattori Riitta Palovuori
p. 040 137 1881
Sähköposti riitta.palovuori(at)lapinkilpi.com 

Yhdistyksen yhteystiedot
puheenjohtaja Raili Kuusela
p. 045 137 1008
Sähköposti lapinkilpi(at)gmail.com
Kotisivut www.lapinkilpi.com

Rovaniemen Reumayhdistys ry

Toimii kansanterveysjärjestönä Suomen Reumaliiton alaisena. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi. Hyvä hoito ja tutkimus sekä kulttuuri ohjaavat yhdistyksemmekin toimintaa tulevana vuonna. Olemme voimakkaasti myös erityisliikuntajärjestö, joka organisoi jäsenilleen sopivaa liikunta- ja kuntoutustoimintaa.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8
96100 Rovaniemi
rovaniemen.reumayhdistys(at)gmail.com
Puheenjohtaja: Pauli Niemelä
puh. 0400 949 070
paulinieme(at)gmail.com

www.rovaniemenreumayhdistys.com

Peräpohjolan Leader ry

Peräpohjolan Leader ry on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Paikalliset Leader-ryhmät toimivat pienten yritysten, yhteisöjen, ihmisten ja heidän kotiseutunsa hyväksi. Lapissa toimii 5 muuta Leader-ryhmää. Peräpohjolan Leader ry toimii kuuden kunnan alueella (Ranua, Rovaniemen maaseutualueet, Tervola, Keminmaa, Simo sekä Kemistä kaavoittamattomat alueet) ja sen tukialueella asuu noin 32 000 asukasta. Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Kehitämme alueen elinvoimaisuutta asukkailta itseltään kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8, 96100 Rovaniemi
puh. 040 544 1164 ja 050 442 3181
Toiminnanjohtaja: Juha Kutuniva
puh. 040 544 1164
juha.kutuniva(at)perapohjola.fi
http://www.perapohjola.fi/

SPR, Rovaniemen osasto

SPR:n Rovaniemen osastolla toimii seuraavat toimintaryhmät: Ensiapuryhmä, Ystävätoiminta, Reddie Kids ja Nuoret, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa).

Yhteystiedot:
Kansankatu 8
96100 ROVANIEMI
p. 0400 276465
rovaniemi(at)punainenristi.fi

Puheenjohtaja: Ville Autti puh. 0400 276 465

http://rovaniemi.punainenristi.fi

Lapin Sydänpiiri Ry

Toiminnan avainalueet ovat elämänkaaren mittainen sydänterveys, kansalaistoiminta sekä vaikuttaminen ja viestintä.

Pyydämme soittamaan ja sopimaan ajan toimistolla asiointiin.

Yhteystiedot:
Kansankatu 8 2.krs
96100 ROVANIEMI
puh. 040 549 8831
toimisto.lappi(at)sydan.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin Piiri

Lapin Piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen piiriorganisaatio, jonka pääasiallinen tehtävä on lappilaisen luonnon ja kulttuuriperinnön puolustaminen. Lapin luonnonsuojelualueen paikallisjärjestöt järjestävät aktiivisesti retki- ja muuta toimintaa luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi.

Yhteystiedot
Kansankatu 8, 3. krs
96100 Rovaniemi

Järjestötyöntekijä Tanja Seppänen
p. 044 242 9452
Sähköposti: tanja.seppanen(at)sll.fi

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Anna Bagge. Sähköposti: lappi(at)sll.fi

 

Kotisivut: www.sll.fi/site-actions/lappi

.